Teknikelever ritar Attefallshus med CAD

Elever på teknikprogrammet ritar Attefallshus med CAD
Ett av alla projekt som vi jobbar med på Teknikprogrammet är att vi designar ett helt eget Attefallshus med programmet AutoCAD.

Attefallshus är en byggnad som det inte krävs bygglov för att uppföra. En fastighetsägare kan alltså bygga en komplementsbyggnad, typ gäststuga, på sin egen tomt. Men det gäller att tänka igenom ordentligt hur byggnaden ska se ut eftersom den inte får vara större än 25 kvm. 

Vad måste man tänka på när man designar sitt hus?

Vi beräknar och dimensionerar ytter- och innerväggar, vatten och avlopp, badrum och så klart en köksdel. Det gäller att få in allt på den lilla ytan för att hålla sig till reglerna om Attefallshus som ju inte får vara större än 25 kvm.

Vilka verktyg använder ni er av?

Planlösning och fasadritning görs först i programmet AutoCAD. Därefter görs en 3D-ritning i SketchUp så att vi kan göra en rendering för att se hur byggnaden kommer att se ut från utsidan.

I kursen Teknik 1 får eleverna tillämpa kunskaperna, från exempelvis matematikundervisningen, när de designar sina egna Attefallshus.

Alexander Alsenholt, lärare

Hur vet ni vilka lagar och regler ni ska hålla er till?

Läraren Alexander Alsenholt berättar att man tar upp saker som bygglov och normala byggstandarder att hålla sig till. Eleverna lär sig exempelvis hur högt upp fönster ska sitta och hur inner- och ytterväggar ska dimensioneras.

Vad lär man sig som elev i detta projekt?

– Vi lär oss att använda programmen AutoCAD och SketchUp berättar teknikeleven Felix Andersson. Under projektets gång går vi igenom alla byggnadsmått och standarder, t ex hur breda dörröppningarna ska vara. Det är sådant jag inte hade en aning om. Vi får även jobba med olika problemlösningar. En riktigt spännande utmaning är att försöka få plats med allt som kan tänkas behövas på bara 25 kvm.

”Vi övar på problemlösning som hur vi ska få plats med allt på bara 25 kvm”

Felix Andersson TE16

uppdragsbeskrivning projekt i CAD

– Det här är bara ett av många projekt vi jobbar med på Teknikprogrammet menar läraren Jon-Erik Karlsson. Vår inriktning och specialisering är ju annars informations- och medieteknik, men teknikprogrammet är ett väldigt brett program som omfattar hela teknikområdet. Det innebär att du får arbeta med allt från spelprogrammering, robotprogrammering, filmskapande, webbutveckling till dator- kommunikations- och nätverksteknik.