"Min dörr står alltid öppen"

SYV Grillska gymnasiet i Uppsala pratar med elever i korridoren.
Caroline Björklund är studie- och yrkesvägledare på Grillska Gymnasiet i Uppsala. Hon finns på skolan varje dag. Om du vill ha någon att prata med om dina tankar och funderingar kring studierna eller något annat.

– Min dörr står alltid öppen och till mig kan man komma med funderingar om exempelvis språkval, tankar om kurser och program, framtidsdrömmar, och om man behöver lite hjälp med att sortera i all information om högskoleval. Jag finns på skolan för att vägleda och stötta elever i både stora och små frågor. 

Må bra en förutsättning för lärandet

Gymnasiet handlar inte bara om att plugga och din tid på skolan. Du måste må bra för att klara kurskraven. Det är orsaken till att Grillska Gymnasiet har en väl utbyggd elevhälsa med studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska på alla skolor. 

– Jag började arbeta på Grillska Uppsala i januari 2015 och jag älskar att vara här bland alla underbara elever och personal där vi tillsammans arbetar för att skapa denna familjära och härliga miljö som vi har. 

Lång erfarenhet av att stötta unga

Caroline har arbetat med att hjälpa människor under flera års tid. Innan hon började på Grillska arbetade hon med ungdomar på ett behandlingshem och stöttade arbetslösa vuxna i att hitta ett arbete.

När du ska studera vidare efter gymnasiet kan det vara svårt att veta vilka intagningskrav som finns för olika utbildningar. Många av Carolines möten med elever går därför ut på att se över vad som krävs för att komma in på utbildningen, vart man kan läsa den och hur man ansöker. Det är viktigt att eleverna får så mycket kunskap och information som möjligt innan de går vidare från gymnasiet. 

– Mitt och alla lärares uppdrag är att stötta eleverna i alla de här valen. Vi gör det i form av studiebesök, föreläsningar och enskilda samtal som jag har med alla elever på skolan. Vi gör det för att hjälpa eleven att nå sina mål, vad det än kan vara.

"Jag har ett brinnande intresse för sport, speciellt hockey och fotboll. Jag är bland annat lagkapten för personalens fotbollslag."

Caroline Björklund, studie- och yrkesvägledare, Grillska Uppsala

Caroline Björklund
Grillska Uppsala
Studie- och yrkesvägledare