Ledarskap på riktigt

Ledarskap med sam beteende
Exklusiv koppling mellan verkligheten och lärandet – ledarskap på riktigt

Johannes Gustafsson, förstelärare i Motivation och hälsa får chansen att beskriva sin syn på verklighetsnära lärande efter lektionen med SB16. Eleverna, som är inne på tredje året av sin ledarskapsutbildning på Grillska, får en chans att studsa sina kunskaper och färdigheter med VD:n på Lärarförsäkringar Marika Granström.

Vad är dina reflektioner efter denna föreläsning?

För det första är jag väldigt glad och tacksam varje gång vi lyckas få hit kompetens och erfarenhet från verkligheten! Glad för att våra gäster tar sig tid att dela med sig och glad för att jag ser i elevernas ögon att det lyser när de få höra om ledarskap på riktigt. Tacksam för att Marika kommer hit och på ett engagerat och levande sätt skapar en brygga mellan skolans teoretiska och ibland svävande och abstrakta lärande och verklighetens mer hands-on sätt att hantera situationer och bygga verksamheter. Det blir ett lärande för livet!

De ledarskapsverktyg vi tränar på, de teoretiska modeller vi lär ut och de begrepp vi använder känns igen och används i arbetslivet och i samhället.

Vilken betydelse tror du denna typ föreläsning/besök från näringslivet har för eleverna?

I deras fina feedback efter besöket så framkommer deras önskan om att få veta mer om hur det fungerar ”därute”, men framförallt är det viktigt för dem att känna att deras kompetenser och kunskaper de får här på Grillskas ledarskapsutbildning på många sätt är giltiga och användbara i samhället. Jag hoppas att de känner mer tro på sig själva, och deras möjligheter att leda grupper och till och med organisationer. Marika var väldigt duktig på att knyta an till där våra elever är just nu, och att bygga på nyfikenheten inför ledarskap.

Vilken betydelse har denna föreläsning/besök från ditt perspektiv som lärare i relation till ert arbete med ämnet? 

För både min och mina elevers motivation till skolan och ledarskapskurserna är denna typ av besök viktiga. Jag kan få kvitton på att vi är på rätt väg med vårt program, och att det innehåll vi har i våra kurser är relevant och uppdaterat. De ledarskapsverktyg vi tränar på, de teoretiska modeller vi lär ut och de begrepp vi använder känns igen och används i arbetslivet och i samhället.

Slutligen, skulle du rekommendera andra lärare att göra liknande upplägg? 

JAA! Det krävs lite mod och fingertoppskänsla att bjuda in gäster, men allt som oftast blir det jättebra. Och denna gång blev det väldigt lyckat!