Hälsovecka 2018

Hälsoveckan på Grillska är ett återkommande event för eleverna i årskurs 1 och som arrangeras av skolans elevhälsoteam. Syftet med veckan är att genom upplevelser pröva hälsofrämjande aktiviteter. Kerstin som är skolans kurator förbereder just nu frukost i matsalen.

Frukost brukar vi alltid bjuda på.

Under hälsoveckan är det mycket som händer för eleverna i årskurs 1. De vanliga lektionerna utgår och i stället har vi föreläsningar och workshops. Några inslag är stående och andra är nya för året. Kerstin, skolans kurator som har arrangerat hälsoveckan under många år berättar mer om alla aktiviteter.

- Frukosten är det inslag som alltid återkommer. Likaså Lek med Linus och det elevdrivna projektet BF Rules. Sen har vi många nya intressanta inslag.

Kerstin och Jenny förbereder frukost
​Kerstin och Jenny från skolans elevhälsoteam förbereder frukost.

Workshop med Fredens hus.

I år har vi en workshop med Antonio från Fredens hus som pratar om vikten av att kunna säga nej och det personliga ansvaret. Filmer varvas med livliga diskussioner. 

Anton från Fredens hus
Workshop med Antonio från Fredens hus

Sanna, en psykolog från Spången föreläste om stress och återhämtning. Budskapet var - Att stressa är inte farligt så länge man tar sig tid att vila. 

Att stressa är inte farligt så länge man tar sig tid att vila. 

Ett nytt inslag för i år var en workshop med två personer från Svenska kyrkan. Temat var hopp och värderingsövningar varvades med att eleverna fick trycka tavlor med olika citat eller något som är viktigt för dem.

Målningar
Elever trycker tavlor

Eleverna från Barn- och fritidsprogrammet har även i år varit med och arrangerat BF Rules. Samarbetsövningar, hälsotester och prat om mat, kost och hälsa.

Fruktsallad
Elever gör fruktsallad som ska bjudas på under samtal om kost.

Hur blir man ännu mer koncentrerad och motiverad? Elevhälsan och Johannes, förstelärare inom motivation och hälsa, anordnade en workshop där tre faktorer som påverkar koncentrationsförmåga diskuterades, sömnbrist, energidrycker och mobiltelefoner. En del hugade antog en frivillig utmaning - att testa en beteendeförändring för ökad koncentration och hälsa under oktober månad.

Lek med Linus
Lek med Linus är ett återkommande inslag som brukar vara mycket populärt.

Det populära inslaget Lek med Linus var med även i år. Här var det en tävling klass mot klass i flera olika grenar. Vinnare för året var var klassen SB18.

 

 

Kerstin Kindlund
Grillska Uppsala
Kurator