Därför har jag valt Grillska

Lärare Kristoffer på Grillska Uppsala
En av skolans förstelärare, Kristoffer, berättar om varför han tycker det är roligt och inspirerande att jobba på Grillska Gymnasiet i Uppsala.

Vilka är dina uppgifter som lärare?

– Jag undervisar i historia och religionskunskap. Utöver det är jag mentor för en klass under deras tre år här hos oss. Under detta läsår är jag även förstelärare och arbetar med studiero här på skolan. Studiero är viktigt för att skapa goda förutsättningar för lärande och vårt mål är att samtliga av våra elever skall få en god studiemiljö som passar deras lärande.

Vad är roligast med jobbet?

– Eleverna! Vi har fantastiska elever som ställer krav på oss lärare. Då är det roligt att få leverera bra lektioner och verkligen göra sitt yttersta för att eleverna ska nå sin fulla potential.

Vad är det bästa med skolan?

– Engagerade lärare och elever. Att vi är en liten och familjär skola där det är nära mellan elever och lärare. Våra sammanhängande pass gör att jag upplever att jag verkligen får möjlighet att möta varje enskild elev.

Grillskas motto är "Allting som vi vill kan vi göra". Vad betyder det för dig?

– Med en positiv inställning och en tilltro till sig själv så är man stark. I en miljö där alla känner att allting som vi vill kan vi göra kommer det hända fantastiska saker.

Kristoffer Ohlsson
Grillska Uppsala
Förstelärare, Lärare Historia och Religion | Mentor SMES21 och ES22