Läsårstider Grillska Stockholm

Elever på yrkesprogrammen har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). Skollag (2010:800), 16 kap. 18 §.

Läsårstider

Höstterminen 2022

  • Terminsstart ÅK 1: 17 augusti 
  • Terminsstart ÅK 2, 3 och 4: 18 augusti 
  • Höstlov: vecka 44, 31 oktober - 4 november
  • Avslutning:  21 december

Vårterminen 2023

  • Terminsstart: 10 januari
  • Sportlov: vecka 9 27 februari - 3 mars
  • Påsklov: vecka 15 11 - 14 april
  • Student: 7 juni
  • Avslutning åk 1-2: 9 juni