Kontakta stöd och service Grillska Stockholm

Susanne Scimone
Grillska Stockholm
Administratör
Mattias Granath
Grillska Stockholm
Vaktmästare
Peter Odelius
Grillska Stockholm
Lärare, IT-administratör
Cecilia Skylvik
Grillska Stockholm
Lärare, Skolbibliotekarie
Enrique Torres Vasquez
Grillska Stockholm
Kökschef och Kock
Jack Ibrahim
Grillska Stockholm
Elevassistent
Anders Linell
Grillska Stockholm
Elevassistent
Jesper Finn
Grillska Stockholm
Elevassistent