Kontakta elevhälsa Grillska Stockholm

Susanna Bergholm
Grillska Stockholm
Specialpedagog
El- och energiprogrammet, Hantverksprogrammet frisör, Samhällsvetenskapsprogrammet inrikting samhällsvetenskap med profil socialt engagemang.
Ulrika Evjen
Grillska Stockholm
Specialpedagog
Handel- och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt lärling Handel- och administrationsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.
Nancy George
Grillska Stockholm
Specialpedagog/VFU-ansvarig
Pernilla Richette
Grillska Stockholm
Specialpedagog Opalen
Cecilia Thelander
Grillska Stockholm
Kurator nationella program
Per Lindberg
Grillska Stockholm
Kurator
Anna Silén
Grillska Stockholm
Kurator Opalen
Jennifer Soldemo
Grillska Stockholm
Kurator
Olga Yoo
Skolsköterska nationella program
Camilla Jangebrink
Grillska Stockholm
Skolsköterska Opalen
Anil Kaan
Grillska Stockholm
Socialpedagog
Lukio Omiti
Grillska Stockholm
Socialpedagog