En utbildning med engagemang

bilder på två elever
Tänk att få göra saker i skolan som är på riktigt, något viktigt som lever vidare. Så kände både Forozan Mozaffari och Johannes Zeiad Aziz som båda går på Samhällsvetenskapliga programmet åk 2 när de under hösten deltog i ett ämnesövergripande projekt i samhällskunskap/historia/geografi, där hela klassen gemensamt gjorde en broschyr som skulle belysa migrationsfrågan ur olika aspekter.

Samhällsprogrammet på Grillska är inte som alla andra program. Då skolan drivs av Stockholms Stadsmission ger det oss en unik möjlighet att samarbeta med deras olika verksamheter. Alla elever genomgår till exempel en volontärutbildning via Stadsmissionen och Johannes tycker just att inriktningen socialt engagemang är en viktig del till att han trivs så bra på programmet.

-Programmet inriktar sig mer på hur samhället är uppbyggt med mycket variation och projekt som görs för att underlätta och göra roliga och intressanta lektioner. Ett sådant exempel är just migrationsprojektet.

Men det är inte bara elever som gillar inriktningen utan även lärarna som jobbar hos oss.

-Inriktningen socialt engagemang bygger på idén om att ämnesövergripande projekt som skapar värde för någon annan, ökar motivationen för lärande. Istället för att enbart skriva en text om migration skickas arbetet till politiker ansvariga för migrationspolitiken. Istället för att enbart presentera ett arbete om hållbar utveckling får eleverna ge förslag till ledningen hur Grillska kan bli mer hållbart. Att ett sådant arbetssätt är mer motiverande tycker jag gäller för en som lärare också, säger Simon Lundberg, lärare i samhällskunskap och historia.

Broschyren som eleverna gjorde under migrationsprojektet skickades sedan till olika riksdagsledamöter inom den migrationspolitiska parlamentariska kommitén som har i uppdrag att utforma framtidens migration. De hade också en utställning på skolan och fick en fin utmärkelse av Läkare utan gränser för sitt arbete.

Det bästa med migrationsprojektet

- Det bästa var att vi fick höra olika berättelser om migration från våra klasskamrater och sedan koppla det till våra kurser. Då fick man ett nytt perspektiv på och förståelse för vad migration är. Eftersom vi i klassen har olika bakgrund hade vi alla något att bidra med, säger Forozan.

Johannes tycker det bästa var att man fick fördjupade sig i ett ämne och eftersom det var ett ämnesövergripande projekt, se flera olika perspektiv på migration.

-Vi fick lära oss alla nivåer av migration. Hur det ser ut runt om i världen och hur migrationens historia och migrationen idag påverkar oss alla. Att se hur migration kunde kopplas till flera olika ämnen var också intressant, att vi kunde se på det både ur ett samhällsperspektiv men också ur ett geografiskt.

Men det är inte alltid enkelt att arbeta med dessa frågor. Så här beskriver Simon Lundberg, en av initiativtagarna till projektet, arbetet.

-En utmaning var att projektet berörde stora frågor som kräver försiktighet från oss lärare då arbetet behandlar en politisk kontroversiell fråga. Vi har många elever som själva, antingen är första- eller andra generationens invandrare, vilket inneburit att ämnet varit personligt för många elever. Men genom att inkludera deras erfarenheter i arbetet och broschyren som t.ex. ”En flyktings berättelse” skapas det engagemang och arbetet känns nära och relevant.

En framtid efter skolan

Samhällsprogrammet ger en bred bas att stå på inför framtiden och möjligheterna till vidareutbildning är oändliga för den som kanske inte har bestämt sig vad man vill bli. Forozan ändrar sig varje vecka men hoppas att han bestämt sig när det är dags att söka i trean. Men just därför tycker han att det känns skönt med ett så brett program. Johannes däremot har redan bestämt sig för att läsa juridik och läser redan idag en Privatjuridik som individuellt val för att få en förståelse för vad framtida studier i ämnet kan innebära.

 

Är du intresserad av Grillska och Samhällsprogrammet inriktning socialt engagemang, hör av dig till simon.lundberg@grillska.se 

 

Simon Lundberg (tjänstledig 20/21)
Grillska Stockholm
Lärare