Uppdaterad info covid-19

2021-11-26
Från och med 25/11 är det uppdaterade rekommendationer för covid-19.

Läs informationen från Region Örebro län Smittskyddsenheten nedan. Om du har några frågor så går det bra att kontakta vår skolsköterska Elin Nordahl 070-462 52 22 elin.nordahl@grillska.se eller vår rektor Kristoffer Carlring 070-425 65 60 kristoffer.carlring@grillska.se

"Covid-19: Uppdaterade rekommendationer om testning och förhållningsregler

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Därför vill vi uppmärksamma dig på vad som gäller just nu.

Utöver fortsatt vaccination som ger bra skydd mot svår sjukdom och minskar risken för smittspridning rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten bredare provtagning och utökad smittspårning. Folkhälsomyndigheten har också förtydligat hur länge personer med symtom bör stanna hemma från skola, förskola och andra aktiviteter.

Alla, barn som vuxna, rekommenderas precis som tidigare att stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Det kan exempelvis vara halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Det gäller oavsett vaccinationsstatus och även om man haft covid-19 det senaste halvåret.

Elever från förskoleklass och äldre – det här gäller för er

  • Testning Elever från förskoleklass och uppåt rekommenderas att ta prov vid symtom på luftvägsinfektion. Det gäller även om du är vaccinerad.
  • Stanna hemma Om provsvaret är negativt kan du gå tillbaka till skolan och fritidsaktiviteter när du blivit frisk och varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän du blivit frisk. Om provsvaret är positivt ska du stanna hemma och följa förhållningsreglerna som gäller för smittade av covid-19.

Elever och barn som haft covid-19 senaste halvåret – det här gäller för er

  • Testning Vid bekräftad covid-19 senaste halvåret behövs ingen provtagning vid nytillkomna symtom.
  • Stanna hemma Du ska stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion och kan återgå till skola och annan aktivitet när du blivit frisk och varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän du blivit frisk.

Förhållningsregler till dig som bor med en person som har covid-19 Från den 25 november införs regler som innebär att alla som delar hushåll med någon som testats positivt för covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig. Det gäller oavsett om man som hushållskontakt har symtom eller ej och oavsett vaccinationsstatus. Tidigare har vaccinerade hushållskontakter undantagits från förhållningsregler. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Smittspårning och rekommendationer vid fall av covid-19 i skolmiljö När en person testas positivt för covid-19 genomförs smittspårning via Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet. Rektor eller lärare informeras om det aktuella fallet via eleven, vårdnadshavare eller smittspårare.

Som del i smittspårning görs en kartläggning av vilka som kan ha utsatts för smitta, och dessa ska då förmedlas information om aktuell smitta och vad som gäller kring testning. I vissa situationer kan hela klassen behöva testas. Mer information Mer information om de nya rekommendationerna, om vem som rekommenderas testning och inte hittar du på 1177.se

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att minska smittspridningen.

Vänliga hälsningar

Gunlög Rasmussen Smittskyddsläkare Region Örebro län"

Elin Nordahl
Grillska Örebro
Skolsköterska
Kristoffer Carlring Rektor Grillska Örebro
Kristoffer Carlring
Grillska Örebro
Rektor, Lärare matematik