Grillskas hjältar – att lära genom att hjälpa andra

Grillskas hjältar
2022-01-20
På Grillska i Örebro gör eleverna världen lite bättre. Under fem veckor kring jul och nyår jobbar tvåorna på olika sätt för att hjälpa samhällets utsatta grupper. Genom projektet Grillskas hjältar får de förståelse för hur både samhället och människan fungerar.

Det är fem år sedan lärarna i samhällskunskap, sociologi och entreprenörskap kom på idén. Genom att identifiera en av samhällets utsatta grupper och hur man kan hjälpa, skapas förståelse för andras situation, kunskap om samhället och hur man får ett samarbete i grupp att fungera.

Samhällskunskapsläraren Jennika Mattisson är en av dem som står bakom projektet:

  • Tvåornas samhällskunskap kan vara svår att ta till sig, den är väldigt abstrakt. På det här sättet blir den mer konkret och lättare att förstå. De ska inte bara läsa om utsatthet, utan faktiskt bidra konkret.

Att skapa förändring

Eleverna får på ett naturligt sätt lära sig att människors förutsättningar skiljer sig åt, de får en insikt i hur samhället fungerar och vad som krävs för att skapa en förändring. De får också lära sig vikten av samarbete och hur man tar vara på varandras olika kompetenser.

  • Att få grupparbetena att fungera smidigt och friktionsfritt, är en av de största utmaningarna, konstaterar Jennika Mattisson. Eleverna är olika och måste förhålla sig till varandras styrkor och svagheter.
  • Men det är också tydligt att det är andra elever som kliver fram när vi jobbar med Grillskas Hjältar. Det är inte bara de som kan formulera sig väl i skrift.

Alla kan bidra

Varje grupp bestämmer själva vilka de vill hjälpa och hur. För detta krävs en analys, en projektplan, kontakt med sociala företag eller organisationer, en konkret insats för förändring samt ett sätt att sedan informera om insatsen på olika sätt.

  •  Här får de fundera över målgrupper, och hur de kan skapa opinion på bästa sätt, förklarar Jennika Mattisson. Är det sociala medier eller affischer som bäst gör jobbet? Eller är det en film, eller en podd?

Lär av sina egna misstag

Så här långt har Grillskas Hjältar bland annat satsat på läxläsning och julpyssel med språkintroduktionsklasserna, de har volontärarbetet och köpt julklappar till de barn som annars blir utan. De har bakat för att dra in pengar till Kvinnohuset och för att lussa för stödboende. De har gjort klädpaket till frälsningsarmén och arrangerat klädinsamlingar för välgörande ändamål.

  • Projekten är både krävande och kul, säger Jennika Mattisson. Eleverna äger sin egen lärprocess, de lär av sina misstag och får syn på vad de kan.
  • Dessutom är arbetssättet både inkluderande och differentierat eftersom uppgiften går att lösa på flera olika sätt och nivå.

I januari ska årets projekt redovisas. Sen följer utvärdering av projekten, samt en uppföljning i form av projektet Grillska Goes Green. Här tar eleverna vara på sina erfarenheteter från Grillskas Hjältar för att komma med goda idéer om hur Grillska kan bli en mer hållbar och miljövänlig skola.

Jennika Mattisson Grillska Örebro
Jennika Mattisson
Grillska Örebro
Lärare historia och samhällskunskap