Grillska Örebro blir FN-skola

FN-skola
2024-01-29
Att inleda ett samarbete med Svenska FN-förbundet är ett bra sätt för att öka elevernas och lärarnas engagemang och kunskap om de globala frågorna.

Vid terminstarten 2023 blev Grillska Gymnasiet i Örebro en certifierad FN-skola. Som FN-skola har vi ett nära samarbete med det svenska FN-förbundet. 

Elever på vår skola ges möjligheter att initiera och leda en FN-elevförening samt att ta del av inspirerande föreläsningar och nationella möten. Dessutom erbjuds elever möjligheten att genomföra olika aktionspaket, där de aktivt kan bidra till att påverka samhället. Allt byggs in i våra kurser för att skapa ett värdeskapande lärande både i och utanför klassrummet.

En del av Grillskas vision tar fasta på att inspirera våra studerande till aktivt ansvarstagande och engagemang i samhället, något som passar väl in med vad det innebär att vara en FN-skola.

Tomas Gunnarsson
Tomas Gunnarsson
Grillska Örebro
Lärare historia och samhällskunskap, instruktör träningsprofil padel och personlig träning