Elin Granqvist - årets lärare i Örebro län

Årets lärare
2022-11-23
Elin blev tidigare i höstas utsedd till årets lärare i Örebro län. Till vardags arbetar hon på Grillska gymnasiet i Örebro och undervisar på beteendekurserna på Samhällsprogrammet och som speciallärare.

Varför valde du att bli lärare?

—Jag trivs i skolans värld och har alltid vetat att jag skulle bli lärare. Jag vill gärna vara en positiv förebild för mina elever. Själv har jag haft flera lärare som jag blivit inspirerad av och självklart hoppas jag att jag blir en viktig person för mina elever under deras tid hos oss på Grillska.

Vad är det bästa med jobbet?

—Att kunna följa elevernas utveckling både kunskapsmässigt och på det rent personliga planet. Sedan tycker jag också att mentorskapet är väldigt givande.

Vad är utmanande?

—Att hinna med allt i läraryrket, det ingår väldigt många olika delar som inte är undervisning. Det är fler och fler elever som behöver stöttning utanför lektionstid. Stundtals är det lite mycket administration, men som lärare måste man lära sig att fokusera och vara noga med att hålla sig inom en rimlig arbetstid.

Varför fick du priset som årets lärare i Örebro län?

—Jag blev nominerad av eleverna, vilket är väldigt roligt. Jag tror att det är för att jag ser eleverna som individer, jag ser vilka behov de har. Ömsesidig tillit som jag bygger på individnivå värderar många elever högt. Jag är tydlig i undervisningssituationen, de ska veta vad de ska göra och hur de ska göra det. Det skapar en förutsägbarhet som gör det lättare för eleverna att göra rätt.

Vad sa eleverna när du vann?

—De blev jätteglada att jag vann och jag fick många gratulationer både från nuvarande och gamla elever.

Hur kan man locka fler att bli lärare

—Vi behöver öka statusen och stoltheten över yrket för det är ett fantastiskt jobb

Hur gör du själv för att kompetensutveckla dig själv?

—Jag läser mycket forskning och artiklar både från fack- och nyhetspress.

Vad önskar du för förändring?

—Att en del av de administrativa uppgifterna lyfts bort. De tar alldeles för många arbetstimmar från oss.

Vad gör du när du inte jobbar?

—Umgås med familj och vänner och försöker koppla av.

Elin Granqvist
Elin Granqvist
Grillska Örebro
Lärare beteendekurser