Programinriktat val/Språkintroduktion

Programinriktat val på Grillska Gymnasiet Örebro
Du som vill studera på Grillska Gymnasiet Örebro, men som ännu inte är behörig kan söka Programinriktat val eller Språkintroduktion.

Programinriktat val
Utbildningen är för dig som vill studera på ett yrkesprogram, men som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Tanken är att du så snabbt som möjligt ska kunna antas till yrkesprogrammet. Du läser de ämnen som du saknar för behörighet till gymnasieskolan, samtidigt som du går på El- och energiprogrammet eller Estetiska programmet.

Du är behörig till programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:

  1. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen (EE)
  2. Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen (EE)
  3. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen (EE)
  4. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen (ES)

Språkintroduktion
Du som saknar betyg från grundskolan och inte är behörig till ett nationellt program kan gå Språkintroduktion. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. 

På Språkintroduktion får du undervisning i svenska och andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning.

Utbildningen utformas efter dina förkunskaper. Det innebär att vi tar reda på vilken utbildningsnivå som passar dig. Vi arbetar med ett inkluderande arbetssätt.

Ansökan

Du kan söka till Grillska Örebro genom att kontakta vår studievägledare Camilla Djerf. Hon finns på mejl camilla.djerf@grillska.se eller 019-603 28 36. Om du har några frågor är välkommen att ta kontakt med oss.

Grillska Gymnasiet syv
Camilla Djerf
Grillska Örebro
Studie- och yrkesvägledare, Lärare svenska och engelska

Korta fakta

Programinriktat val/Språkintroduktion

 • effektiv språkinlärning
 • undervisning utifrån elevens förkunskaper
 • fokus på inkluderande arbetssätt
 • språk- och yrkespraktik

Anmäl intresse här!