Programinriktat val

Elever på introduktionsprogrammet
Du som vill studera på Grillska Gymnasiet Örebro, men som ännu inte är behörig kan söka Programinriktat val. Du läser de ämnen som du saknar för behörighet till gymnasieskolan, samtidigt som du går på El- och energiprogrammet eller Estetiska programmet.

Programinriktat val är en utbildning för dig som vill studera på ett yrkesprogram, men som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Tanken är att du så snabbt som möjligt ska kunna antas till yrkesprogrammet. På Grillska Örebro kan du söka programinriktat val på El- och energiprogrammet och Estetiska programmet.

Du är behörig till programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:

  1. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen (EE)
  2. Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen (EE)
  3. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen (EE)
  4. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen (ES)

Ansökan

Du kan söka till Grillska Örebro genom att kontakta vår studievägledare Camilla Djerf. Hon finns på mejl camilla.djerf@grillska.se eller 019-603 28 36. Om du har några frågor är välkommen att ta kontakt med oss.

Grillska Gymnasiet syv
Camilla Djerf
Grillska Örebro
Studie- och yrkesvägledare, Lärare svenska och engelska

Korta fakta

Programinriktat val

 • effektiv språkinlärning
 • undervisning utifrån elevens förkunskaper
 • fokus på inkluderande arbetssätt
 • språk- och yrkespraktik

Anmäl intresse här!