Naturvetenskapsprogrammet

kemilabb
Ett program för dig som vill ha många valmöjligheter genom att förena naturvetenskap med kompetens inom hälsa och idrott. Programmet gör det möjligt att söka ett brett utbud av universitets- och högskoleutbildningar. Du kan kombinera studier med träning flera gånger i veckan på skoltid.

Möjlighet till full meritpoäng

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där du har möjlighet att få full meritpoäng. 

Under utbildningen kommer du att utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi kommer du att få varva teori med experiment. Du ska också fördjupa dina kunskaper om matematik och du kommer att använda kunskaper inom andra ämnesområden under utbildningen.

Du kommer att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innebär förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser där du också tränar din förmåga att värdera olika typer av källor.

Chans att testa dina kunskaper

Du får även chans att utforska hur dina färdigheter inom hälsa, idrott och naturvetenskap kan kombineras med ledarskap. Vi utgår från dig själv och dina styrkor. Du lär känna dig själv, dina klasskamrater och dina lärare. 

Öppnar för breda studier

Här läser du ett brett högskoleförberedande program med möjlighet att välja till en träningsprofil. Du fördjupar dig genom att kombinera med elitsatsning i fotboll eller välja mellan egen idrott, fotboll, padel eller personlig träning. Kursexempel Idrott och hälsa specialisering 1 och 2,  biologi 1 och 2, kemi 1 och 2 och träningslära. Möjliga framtida yrken läkare, miljövetare,  civilingenjör och sjukgymnast.

Erik Westerlund
Erik Westerlund
Grillska Örebro
Lärare idrott och hälsa, instruktör träningsprofil personlig träning och padel
Thomas Bengtson Elitfotboll Örebro
Thomas Bengtsson
Grillska Örebro
Lärare idrott och hälsa, instruktör Elitfotboll

Korta fakta

Naturvetenskapsprogrammet

  • Högskoleförberedande
  • Valbart program för Elitfotboll NIU/LIU
  • Välj mellan träningsprofilerna egen idrott, esport, fotboll, padel eller personlig träning
  • Varva teori och praktik
  • Ledarskap

Anmäl intresse här!