Gymnasieprogram Grillska Örebro

På Grillska Örebro kan du välja mellan fem olika nationella program, såväl högskoleförberedande som yrkesprogram. Du har möjlighet att kombinera dina studier med din idrott på alla program.

Skolans fyra högskoleförberedande program förbereder för fortsatta studier på universitet eller högskola. Går du vårt yrkesprogram väljer du högskoleförberedande kurser om du vill studera vidare.

På alla program kan du välja träningsprofil. Skolan erbjuder idrottsfördjupning inom fotboll, personlig träning, egen idrottssatsning samt e-sport på el- och energiprogrammet och estetprogrammet. Här finns även nationell idrottsutbildning, NIU, inom fotboll.