"På Grillska har man bra förutsättningar att göra mycket saker med eleverna"

Idrottslärare på Grillska Örebro
Ishockeyspelare från Vännäs som numera är idrottslärare. Läs mer om varför Erik tycker om jobbet på Grillska Örebro.

Hur länge har du jobbat som lärare?

- Jag tog min lärarexamen 2002 Vid Örebro Universitet. Sedan dess har jag jobbat som instruktör på Ishockeygymnasiet, undervisat på Gumaeliusskolan och de senaste 12 läsåren jobbat på Grillska.

Vilka ämnen undervisar du i?

- Jag undervisar i idrott och hälsa, lärande och utveckling, ledarskap och organisation samt pedagogiskt ledarskap.

Vad är det bästa med att vara lärare?

- Det finns mycket som är bra med att vara lärare. Man får dagligen träffa många elever och följa deras personliga och kunskapsmässiga utveckling under 3 år.  Man får jobba och samarbeta med många olika kollegor. För mig är det också stor omväxling då jag undervisar i praktiska och teoretiska ämnen. Dessutom skapas extra mycket omväxling genom att idrottsundervisningen bedrivs på många olika anläggningar i Örebro.

Vad är det bästa med Grillska?

- Det bästa med Grillska är den familjära stämningen och samhörigheten som finns mellan elever och personal. Möjligheten till flexibilitet i undervisningen, det finns bra förutsättningar att göra mycket saker med eleverna även utanför skolans klassrum. Man har som lärare stor frihet att skapa variation i undervisningen.

Intressen

- Mina fritidsintressen handlar mycket om idrott. Jag gillar det mesta som handlar om idrott, men framför allt fotboll och ishockey. Jag försöker också vara en stöttande förälder till mina barns fritidsaktiviteter. Sedan är det alltid trevligt att träffa och umgås med vänner.

Dold talang

- Ingen vad jag kan komma på, men jag är bra på ganska mycket ?