Om Grillska Gymnasiet Liljeholmen

På Grillska Gymnasiet Liljeholmen får du chans att växa utifrån dina förutsättningar och dina mål. Du får kunskap som utvecklar dina färdigheter och förmågor inför framtiden.

När du börjar som elev på hos oss, börjar du med en introduktionsvecka där du får lära känna din klass, dina lärare, lokalerna och ditt program. Du och din mentor diskuterar dina mål och vägen fram till dem. Du får lära dig om studieteknik, tips och råd om tips och råd om sömn och hälsa - allt med målet att du ska få så bra förutsättningar som möjligt för dina studier. 

Under hela din gymnasietid träffar du din mentor varje vecka för att följa upp din kunskapsutveckling och hur du trivs. Genom elevrådet kan du påverka din utbildning och skolan. Varje skola har också två elevrepresentanter i den centrala elevsamverkansgruppen för alla Grillskaskolor. 

Lärarledd undervisning

Undervisningen på Grillska utgår från det personliga mötet och lektionerna leds av engagerade och kunniga lärare. Vi strävar efter att undvika håltimmar och i klassrummet arbetar du precis som i arbetslivet i längre, sammanhållna arbetspass. 

Trygghet och trivsel 

En förutsättning för att du ska kunna göra ditt bästa i skolan, nå dina kunskapsmål och utvecklas som person är att du känner dig trygg och mår bra. Därför finns elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och speciallärare eller specialpedagog på plats på våra skolor. Det finns också studie- och yrkesvägledare i skolan för att du ska kunna diskutera individuella val och din framtid.

Övning genom verkliga projekt

På Grillska Liljeholmen vill vi ge dig en bra grund inför den verklighet du möter senare i arbetslivet. Det betyder att du prövar dina kunskaper genom praktik och arbetar i projekt, till exempel tillsammans med lokala företag och organisationer. Vi samarbetar med vår stiftelsegrundare Stockholms Stadsmission om bland annat praktikplatser och i olika projekt.   

Entreprenörskap och samhällsengagemang

I samarbete med Ung Företagsamhet får du chans att testa att starta och driva eget företag. Det ingår en kurs i entreprenörskap på alla program på Grillskas gymnasieskolor. Varje dag diskuterar vi aktuella händelser och nyheter som ett sätt att uppmuntra till samhällsengagemang. Du får också jobba med olika samhällsförbättrande projekt. Det kan exempelvis handla om att anordna ett event för att lyfta mänskliga rättigheter. 

Våra förväntningar på dig

Medmänsklighet och respekt för varandras olikheter är grundläggande på Grillska Gymnasiet. Här ska alla ha en plats och kunna växa. För att nå dit måste alla bidra. Det betyder att vi förväntar oss att du respekterar dina lärare och andra elever, bidrar till arbetsro och gemenskap, kommer i tid, utmanar dig själv att nå längre och tror på din egen förmåga.  

En skola utan vinstutdelning

Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en idéburen friskola utan vinstutdelning. Skolan är icke-konfessionell och politiskt obunden. Det finns sex Grillska Gymnasieskolor i Mälardalen, på vår skola i Liljeholmen finns även vår anpassade gymnasieskola.

Skolstiftelsen driver också Stadsmissionens Folkhögskola, Stadsmissionens Yrkeshögskola och uppdragsutbildningar i Stockholm.

Grillskas pedagogik i korthet

  • Präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap, hälsa, bildning och kultur.
  • Utgår från det personliga mötet i undervisningen och delaktighet. Vi skapar utbildning tillsammans.
  • Lärarledd undervisning i längre sammanhållna pass.
  • Verklighetsanknuten utbildning med exempelvis UF-projekt och uppgifter från verkliga uppdragsgivare.
  • Medmänsklighet är en grundläggande värdering. Här har alla en plats och kan växa.
  • Stark elevhälsa. Tillsammans arbetar vi enligt skolans värdegrund för att alla ska vara trygga, må bra och nå sina mål – både vad gäller kunskap och personlig utveckling.