Läsårstider Grillska Stockholm

Elever på yrkesprogrammen har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). Skollag (2010:800), 16 kap. 18 §.

Läsårstider

Höstterminen 2023

 • Terminsstart ÅK 1: 17 augusti
 • Terminsstart ÅK 2, 3 och 4: 21 augusti
 • Höstlov: vecka 44, 30 oktober - 3 november
 • Avslutning:  20 december

Vårterminen 2024

 • Terminsstart: 9 januari
 • Studiedag: 23 februari
 • Sportlov: vecka 9, 26 februari - 1 mars
 • Påsklov: vecka 14, 2-5 april
 • Kristi Himmelsfärd: 10 maj
 • Avslutning åk 1-2: 4 juni
 • Student: 5 juni