Introduktionsprogram Grillska Liljeholmen

Du som saknar betyg från grundskolan och inte är behörig till ett nationellt program kan gå ett introduktionsprogram. På Grillska Gymnasiet Liljeholmen kan du gå programinriktat val och individuellt alternativ. Utbildningarna förbereder dig för fortsatta studier på ett gymnasieprogram.

Från 1 juli 2019 ersätts det tidigare introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val av programinriktat val.

Grillska Gymnasiet i Liljeholmen erbjuder två introduktionsprogram. När du har gått något av programmen är du behörig till ett nationellt program. Introduktionsprogram kan också leda till jobb eller en yrkesutbildning. På introduktionsprogrammen utgår vi från dina förutsättningar och vi gör en individuell studieplan anpassad för dina behov. 

På Grillska Gymnasiet Liljeholmen erbjuder vi:

Så söker du introduktionsprogram

Programinriktat val, Priv, är hos oss inriktat mot fortsatta studier på ett yrkesprogram. Du söker programmet via Gymnasieantagningen under Grillska Gymnasiet Liljeholmen och programinriktat val på just det yrkesförberedande program du är intresserad av att gå.

För att söka till individuellt alternativ, ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.