Information om bidrag från CSN

Till alla elever på Grillska gymnasiet Liljeholmen och deras vårdnadshavare. Information om bidrag från CSN

Hej!

Elever i Sverige som studerar heltid på gymnasiet har rätt till bidrag för sina studier från CSN. I denna länk kan du läsa mer.

Alla gymnasieskolor i Sverige ska rapportera elevers frånvaro till CSN varje månad. I denna länk finns information om det:

  • Om du som elev är borta från skolan utan giltig anledning räknas det som skolk. Det är i första hand skolan som avgör om du har haft giltiga skäl till din frånvaro.
  • Om du skolkar kan du bli av med dittbidrag från CSN eftersom du då inte räknas som heltidsstuderande.
  • Om CSN hinner betala ut pengar som du inte hade rätt till kan du få ett återkrav. Det betyder att du eller din vårdnadshavare måste betala tillbaka de pengar som du inte haft rätt till.

Tänk på!

Om familjen har andra bidrag kan dessa också påverkas om du skolkar. Det gäller till exempel flerbarnstillägg, underhållsstöd och bostadsbidrag från Försäkringskassan. Det beror på att Försäkringskassan i vissa fall har som krav att du måste studera på heltid för att ha rätt till bidrag från dem.

Med vänlig hälsning Skolledningen Grillska gymnasiet Liljeholmen