Samhällsvetenskapsprogrammet beteende

Är du intresserad av att förstå varför vi människor beter oss som vi gör? Vill du ha fokus på din träning? Vill du leda, organisera och hjälpa människor? På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap hos oss får du just det. Du lär dig om människan både fysiskt och psykiskt.

Du läser en bred högskoleförberedande utbildning med många verklighetsbaserade, praktiska och upplevelsebaserade inslag. Det här är en utbildning för dig som vill lära dig mer om dig själv och andra.

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap lär du dig om varför människor agerar och beter sig på olika sätt. Utbildningen ger dig också insyn i hur samhället påverkar den enskilda individen. Du får också gå från teori i klassrummet till praktik bland annat genom att arbeta med verkliga projekt. Samtidigt kan du utöva idrott under skoltid. Den praktiska delen av utbildningen knyter hela tiden an till de teoretiska kunskaperna.

 • År 1 – Eleverna får med sig grundläggande kunskaper om sig själva, sin träning och sin omvärld. 
 • År 2 – Eleverna lär sig tillämpa de kunskaper som gavs första året och utvecklar en förståelse för hur ämnesstoffet kan komma till nytta i träningssammanhang såväl som i vardagslivet och inom olika yrken.
 • År 3 – I sista årskursen får eleverna själva öva att leda och lära ut samt utveckla en retorisk och analytisk förmåga. Eleverna går från text till omvärld. Undervisningen handlar också om att våga ifrågasätta värden som kan verka självklara, i syfte att stärka uppfattningen att värden och normer spelar en avgörande roll i samhället.

Ledarskap, hälsa och idrott

På programmet läser du kurser inom bland annat ledarskap och organisation, sociologi och kommunikation. Samtidigt får du extra träningstillfällen i schemat och möjlighet att träna på fritiden i skolans gym. Välj mellan fotboll, dans eller crossträning för dig som har en annan idrott. Vi hjälper dig att nå dina träningsmål och du får bred kunskap om träning med fokus på kondition, styrka och hälsofrågor.

Samtidigt får du breda kunskaper inom det samhällsvetenskapliga området, du läser moderna språk och du får möjligheter att nå en rad högre utbildningar till exempelvis socionom, sjukgymnast, lärare, jurist eller polis.

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering inom kriminologi

I årskurs tre läser du kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering med fokus på kriminologi. Samtidigt får du genom gymnasiearbetet möjlighet att ytterligare specialisera dig med en vald fråga om människa, samhälle och hälsa.

En gemensam pedagogisk modell

På Grillska gymnasiet arbetar alla skolor och program med en gemensam pedagogisk modell. Den utgår från vår idé, vision och värdegrund, och har åtta kännetecken. 

Här kan du läsa mer om vår pedagogiska modell.

Alexander Samuelsson
Grillska Liljeholmen
Förstelärare/Arbetslagsledare

Korta fakta

Samhällsvetenskapsprogrammet beteende

 • Studieförberedande program
 • Träning på schemat
 • Välj cross-, fotbolls- eller dansinriktning
 • Du får träningskläder från Adidas 
 • Kurser inom bl a psykologi, ledarskap och sociologi
 • Läs humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning kriminologi
 • Lär dig om hur samhället påverkar individen
 • Tillgång till gym för egen träning ett par timmar i veckan

Anmäl intresse här!