Samhällsprogrammet samhälle med socialt engagemang

Samhällsprogrammet med socialt engagemang
Vår vision är En skola för ett mänskligare samhälle. Är du intresserad av varför samhället ser ut som det gör? Vill du vara med och påverka? Vill du bli en kraft framåt? På samhällsvetenskapsprogrammet med profilen Socialt engagemang ger vi dig möjligheten att vara just det. Du tränas också i att kunna leda projekt och att nå ut.

Du läser en bred högskoleförberedande utbildning med många verklighetsbaserade, praktiska och upplevelsebaserade inslag. Det här är en utbildning för dig som vill göra skillnad på riktigt, redan under skoltiden.

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap lär du dig om hur samhället fungerar på både lokal, nationell och global nivå. Här studerar du utvecklingsfrågor, hållbarhet och politik och du lär dig hur du kan vara delaktig i samhällsutvecklingen. Du får också gå från teori i klassrummet till praktik bland annat genom att arbeta med verkliga projekt. 

  • År 1 - Hållbar utveckling, konflikter i världen och närsamhället, mänskliga rättigheter, samspel mellan människor och länder, politik, du genomgår förberedande volontärutbildning
  • År 2 - Sverige och världen – globalisering, texter och talare som har påverkat, omvärldsanalys, Socialt entreprenörskap, Agenda 2030, kunskap om människor i utanförskap 
  • År 3 - Påverka ditt närsamhälle, normer och normkritik, sociologi, gymnasiearbete om vald samhällsfråga – med syfte att påverka 

Socialt engagemang i praktiken

Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse. Det innebär att vi har en värdegrund och ett nätverk som ger oss unika möjligheter. Du får bland annat en förberedande volontärutbildning och du får besöka och lära av Stockholms Stadsmissions verksamheter inom social omsorg och sociala företag. Här får du en verklig chans att lära dig hur du kan bidra till att motverka människors utanförskap i samhället och du får lära dig hur du kan driva de samhällsfrågor som just du brinner för.

Aktuella händelser en del av utbildningen

På Grillska Gymnasiet arbetar du i ämnesövergripande projekt och lär dig argumentera och debattera om olika frågor och ställningstaganden. Aktuella händelser i omvärlden blir projekt i undervisningen. Vi arbetar också med kulturella verksamheters och mediers roll. 

 

Alexander Samuelsson
Grillska Liljeholmen
Förstelärare/Arbetslagsledare

Korta fakta

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap med socialt engagemang

  • Profil socialt engagemang
  • För dig som vill vara med och påverka
  • Många tillfällen att träna dina kunskaper i praktiken
  • Samverkan med Stockholms Stadsmission
  • Kunskap om människor och samhällsstrukturer på individ- och samhällsnivå

Anmäl intresse här!