Programinriktat val

Elever som går individuellt val
Du som vill studera på Grillska Gymnasiet Liljeholmen men som ännu inte är behörig kan söka Programinriktat val. Du läser de ämnen som du saknar för behörighet till gymnasieskolan, samtidigt som du går på något av våra yrkesprogram. 

Programinriktat val är en utbildning för dig som vill studera på ett yrkesprogram, men som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Tanken är att du så snabbt som möjligt ska kunna antas till yrkesprogrammet. Du Grillska Gymnasiet Liljeholmen kan du söka programinriktat val på alla yrkesprogram. 

Du är behörig till programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:

    1. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen
    2. Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen
    3. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen
Jörgen Ström
Grillska Liljeholmen
Lärare

Korta fakta

Programinriktat val

  • Individuell studieplan
  • Grundskole- och gymnasiekurser
  • Som alternativ på alla yrkesprogram

Anmäl intresse här!