Individuellt alternativ - IMA

Elever från individuellt alternativ vid Liljeholmskajen

För dig som saknar behörighet till ett nationellt program. 

  • Hos oss anpassas undervisningen utifrån dina behov och förutsättningar. Vi utformar för dig.
  • Du studerar i mindre grupper.
  • Du läser grundskoleämnen där du saknar godkänt betyg. Om du läst färdigt ett grundskoleämne kan du fortsätta på gymnasienivå.
  • Du har möjlighet till praktik varvat med studier.
  • Vi har ett förstärkt mentorskap för dig.

Vår skola erbjuder även introduktionsprogrammet Programinriktat val. Då läser du ett gymnasieprogram tillsammans med elever på gymnasiet samtidigt som du slutför grundskolan. Fråga din skolas studie och yrkesvägledare om denna variant.

Lina Runström Falk
Grillska Liljeholmen
Studie- och yrkesvägledare

Korta fakta

 

  • För dig som saknar behörighet till ett nationellt program

  • Små undervisningsgrupper

  • Förstärkt mentorskap

Anmäl intresse här!