Anpassad gymnasieskola: Hälsa, vård och omsorg

Elev som sitter i skolans café
Är du intresserad av hälsa, vård och omsorg? Tycker du att det är roligt med barn? Du går i en liten klass och har nära kontakt med dina lärare. Från andra året har du APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik), två dagar i veckan på en förskola eller ett fritidshem.

Programmet Hälsa, vård och omsorg, är för dig som tycker att det verkar roligt att arbeta på förskola eller fritidshem. Du får lära dig mycket om barns utveckling och hur man ska leva för att må bra. Du lär dig också att möta olika människor och förstå deras behov.  

Trygg miljö och gemenskap

Du går i en klass med cirka åtta elever. Din mentor och dina övriga lärare möter dig utifrån dina förutsättningar och ger dig både pedagogiskt och socialt stöd. Du får också hjälp och stöd av specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Du går en yrkesutbildning

Det här programmet är en yrkesutbildning. Första året får du en grund i många ämnen och i åk 2-4 blir det fokus på barn- och fritid, både i skolan och på APL. Vi tycker att det är viktigt att du som elev utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Det vi arbetar med på lektionerna är kopplat till den yrkesutbildning du går och lektionerna ska vara roliga, intressanta och viktiga för just dig. 

Målet efter studietiden hos oss är att du får ett arbete eller deltar i någon annan intressant verksamhet och att du fått en personlig, stabil grund för framtiden.


Bra lärare & blandade klasser i vissa ämnen. Tidig APL ger mer kunskap. På andra skolor kan praktiken börja i årskurs 4, men här börjar den redan i årskurs 2.

Vi blir jättestolta för vi lär oss jättemycket på praktiken

Barnen blir glada när jag kommer till förskolan, då blir jag lycklig!

Elever i årskurs 2

 

Prova på-dagar

Välkommen att besöka oss på våra prova på-dagar på Anpassad Gymnasieskola Grillska. Här hittar du all information.

Lina Runström Falk
Grillska Liljeholmen
Studie- och yrkesvägledare

Korta fakta

Programmet för hälsa, vård och omsorg

  • En yrkesutbildning
  • APL två dagar i veckan
  • Små klasser
  • Pedagogiskt och socialt stöd

Anmäl intresse här!