För elever och vårdnadshavare Grillska Liljeholmen

Du som är elev på Grillska Liljeholmen hittar här relevant information som du kan behöva, bland annat om sjukanmälan, ansökan om ledighet och försäkringsinformation. Förutom vår webbplats använder vi lärplattformen Quiculum där vårdnadshavare och elever kan hitta information som rör dina studier.

Quiculum – vårdnadshavarinformation och lathundar

Nu har vi en ny lärplattform för bland annat kunskapsuppföljning (omdöme m m), kommunikation och närvaro. Det innebär att huvuddelen av kontakt och informationsöverföring mellan hem och skola sker via Quiculum. Nedan hittar du material som guidar dig in i hur du använder Quiculum.

Instruktioner för användning av Quiculum

Inloggning i Quiculum

För att kunna logga in i Quiculum på ett enkelt och säkert sätt använder du BankID*.

Adress: https://grillska.quiculum.se/liljeholmen

Inloggningssätt: Från inloggningssidan väljer du knappen med texten Vårdnadshavare Därefter får du möjlighet att logga in med BankID.

Lathunden finner du i slutet av detta mail. 

*Under januari kommer det också ett alternativ inloggningssätt via engångslösenord för dig som ännu inte har BankID. Mer information om den alternativa inloggningen kommer senare

Anmäl sjuk- och frånvaroanmälan

Närvaro-/frånvaroregistrering ska ske i Quiculum (obs ej via mentor)

För att se hur registreringen går till finns nedanstående lathund och film. 

Länk till lathund

Film

Se elevs närvaro

Följ ditt barns närvarostatistik med stöd av nedanstående lathund.

Länk till lathund

Se elevs schema

Elevens schema visas på systemets startsida. Schemat visar aktuella lektioner, vilket innehåll som är planerat för lektionen samt registrerad närvaro.

Länk till lathund

Kalender och provschema

I kalendern hittar du viktiga prov och uppgifter som är kopplade till den undervisning som är aktuell den närmaste tiden.

Se elevs omdöme och bedömningar

En viktig funktion i Quiculum är kunskapsuppföljning. Den används för att följa och stödja ditt barns kontinuerliga utveckling samt främja tidig upptäckt av ev. problem.

Länk till lathund

Nyheter och meddelanden

Kommunikation mellan hem och skola kommer till stor del att skötas via funktionerna meddelande och nyheter. Meddelande är för dialog och nyheter för allmän information.

Länk till lathund gällande nyheter

Länk till lathund gällande meddelanden

Information

Länkar

Skolmat

Skolmaten
Se lunchmeny i Skolmaten-appen

Mjölken vi serverar på skolan är finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket
Mjölken vi serverar på skolan är finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

 

Läxhjälp tisdagar och torsdagar i biblioteket!

Läs mer här!

Information om bidrag från CSN

Läs mer här