LAN på Grillska Gymnasiet

Elev på el- och energiprogrammet
Andreas Green går El och energiprogrammet IT på Grillska Gymnasiet Liljeholmen. En av de aktiviteter skolan anordnar som Andreas uppskattar mest är LAN-kvällar.

För att sy ihop sina kunskaper och förena nytta med nöje sätter Andreas mentor Valdimir ihop ett LAN på skolan. Det innebär att de kunskaper eleverna får på de ämnesspecifika kurserna kommer till användning när elever och lärare tillsammans sätter ihop skolans LAN. Då spelar eleverna i årskurs ett, två och tre olika spel tillsammans. Andreas förklarar att det går att spela både tillsammans med andra, enskilt eller mot varandra. 

Teoretiska kunskaper i praktiken

Det handlar bland annat om kunskaper om att sätta ihop kablar, nätverksswitchar och allt annat som krävs för att få bygga ihop ett större nätverk och få det att fungera för att sedan kunna spela ihop med andra. Nätverk är också något som Andreas kan tänka sig att arbeta med efter gymnasiet. Antingen kan Andreas tänka sig att jobba som datorreparatör eller att utforma datorer för andra syften, inte bara rädda datorer.

På frågan om varför Andreas sökte till programmet svarar han att datorer har varit ett intresse sedan han var barn. Att både förbättra prestandan men också rädda innehållet på datorer som sjunger på sista refrängen är något han tycker är spännande och roligt. Han motiveras av att få lära sig mer om hur datorer fungerar både hårdvaru- och mjukvarumässigt. En annan inspirationskälla berättar Andreas är hans mentor och lärare som undervisar i flertalet ämnen inom programmet.

Andreas råd är att om du har ett intresse för datorer så sök dig till el- och energiprogrammet på Grillska Gymnasiet Liljeholmen. En stor anledning till att han trivs så bra på Grillska är att lärarna besitter en stor kompetens, kan mycket och är bra på att lära ut.