Anpassad gymnasieskola

Elever i korridor
Vår anpassade gymnasieskola ligger i Liljeholmen och är en del av Grillska Gymnasiet Liljeholmen. Vi riktar oss till dig som har rätt till anpassad gymnasieskola och vill gå en yrkesutbildning som innehåller mycket APL.

Vi har två olika program:

 

Trygg miljö och gemenskap

Du går i en klass med cirka åtta elever. Din mentor och dina övriga lärare möter dig utifrån dina förutsättningar och ger dig både pedagogiskt och socialt stöd. Du får också hjälp och stöd av specialpedagog, kurator samt studie- och yrkesvägledare.

Du går en yrkesutbildning

Första året får du en grund i många ämnen och i åk 2-4 blir det fokus på programmets profil och då har du också praktik 2 dagar i veckan på en arbetsplats. Vi tycker att det är viktigt att du som elev utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Det vi arbetar med på lektionerna är kopplat till den yrkesutbildning du går och lektionerna ska vara roliga, intressanta och viktiga för just dig. Målet efter studietiden hos oss är att du får ett arbete eller deltar i någon annan intressant verksamhet och att du fått en personlig stabil grund för framtiden.

Vill du börja på vår anpassade gymnasieskola?

Du söker till  vår anpassade gymnasieskola via Gymnasieantagningen Storsthlm. Antagningsperioden är mellan jan-feb, och april-maj varje år. Elever som är intresserade av att börja hos oss bokas in på provapå-dagar. 

 

Man ska börja på Grillska om man vill utvecklas och samtidigt ha riktigt roligt på dagarna

Elever i åk 2 och 3

Lina Runström Falk
Grillska Liljeholmen
Studie- och yrkesvägledare
Anpassad gymnasieskola och Individuellt alternativ.