Introduktionsprogram Grillska Kungsholmen

Introduktionsprogrammet
Du som vill studera på yrkesförberedande program på Grillska Gymnasiet Kungsholmen, men som ännu inte är behörig till nationellt program, kan söka Programinriktat val. Du läser in de ämnen som du saknar för behörighet till gymnasiet samtidigt som du går på något av våra yrkesprogram. 

 

Programinriktat val är hos oss inriktat mot fortsatta studier på ett yrkesprogram och du söker via Gymnasieantagningen, under Grillska Gymnasiet Kungsholmen och programinriktat val, på just det yrkesförberedande program du är intresserad av att gå.

Du är behörig till programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:

    1. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen
    2. Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen
    3. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen

 

Erika Bosta
Erika Bosta
Grillska Kungsholmen
Rektor

Korta fakta

Programinriktat val

  • snabbspår för att läsa in ämne från grundskolan
  • extra stöd utifrån dina förutsättningar
  • du går yrkesprogram tillsammans med din klass

Anmäl intresse här!