Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om vad som gäller på skolan under pågående pandemi. Har du ytterligare frågor, vänd dig direkt till skolan, gärna via mail till kungsholmen@grillska.se

Var kan jag söka information?

Sök framför allt information på nedanstående webbsidor.

Information till elever och vårdnadshavare på Grillska Gymnasiet Kungsholmen

Coronaviruset: Närundervisning på plats i skolan 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

Närundervisning på plats i skolan 

För elever i grundskolan och gymnasiet blir närundervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart hösten 2021. Det är enbart på rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller på inrådan av smittskyddsläkaren i regionen som beslut om distansundervisning kan fattas. 

Rektor kan besluta om fjärr-eller distansundervisning under kortare perioder vid enstaka tillfällen om exempelvis en lärare inte kan vara på plats i skolan på grund av covid-19 eller för enskilda elever som behöver vara hemma på grund av covid-19.

När ska du stanna hemma? 

  • Du ska vara hemma om du är sjuk.  

  • Du bör också vara hemma om någon i ditt hushåll har symtom som kan vara covid-19 enligt Region Stockholms regionala rekommendationer. Vanliga symtom på covid-19 är snuva, feber och hosta.  

  • Vid konstaterad covid-19 på dig eller någon i ditt hushåll eller annan mycket nära kontakt. Alla i ditt hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/ 

Om jag är smittad?

Om du är smittad måste du meddela vår Skolsköterska Angela angela.nilsson@grillska.se så att vi kan vidta rätt åtgärder kring eventuell smitta på skolan. 

Munskydd är inte obligatoriskt i gymnasieskolan 

I gymnasieskolan rekommenderas munskydd för vuxna endast i specifika situationer om de inte kan hålla avstånd under en längre tid. Användning av munskydd för alla rekommenderas inte i skolmiljön. 

Om undervisning på distans  

Om undervisning genomförs på distans kan det ske på två sätt: fjärrundervisning och distansundervisning. På Skolverkets webbplats kan du läsa om vad som är skillnaden. 

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning, Skolverkets webbplats