För elever och vårdnadshavare Grillska gymnasiet Kungsholmen

Grillska Gymnasiet Kungsholmen
Du som är elev på Grillska Kungsholmen hittar här relevant information som du kan behöva bland annat om sjukanmälan, läsårstider och försäkringsinformation. Förutom vår webbplats använder skolan närvaroplattformen Quiculum och Google Classroom där du kan hitta aktuell information som rör dina studier.

Elits och sjukanmälan

På Google Classroom får du tillgång till relevant material som du behöver för dina lektioner. Du får information om terminsplaneringar, kursmål och betygskriterier. Du kan lämna in dina uppgifter, göra digitala prov och göra utvärderingar av lektioner och kurser. Vi ger även återkoppling och feedback på inlämningar och prov via plattformen Quiculum (se länk nedan).

Sjukanmälan görs med fördel i lärplattformen Quiculum, men det går även att frånvaroanmäla på telefon: 08-684 236 80 före kl. 08:00.

Länkar

Lärplattformen Quiculum
Nationalencyklopedin
Office365
Schemavisaren
Skolbiblioteket weLib
Skolon
Svenska Dagbladet

Frågor och svar om Covid-19