Grillska Gymnasiet Kungsholmen är en FN-skola

Grillska Gymnasiet Kungsholmen är en FN-skola
Grillska Gymnasiet Kungsholmen är en av 37 FN-skolor i Sverige. Som elev på en FN-skola får du chans att engagera dig i projekt som behandlar mänskliga rättigheter, klimat och Agenda 2030. Det innebär att du, utöver ordinarie kursplaner, lär dig att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle. 

De val du gör idag påverkar din framtid

Vi tror att alla människor i grund och botten vill ha ett rättvist och hållbart samhälle. Därför är vi sedan 2022, som ett av 37 gymnasium i Sverige, FN-skola. 

Det innebär att undervisningen utgår från globala frågor om utveckling och tanken om ett mänskligare samhälle. Som elev får du kunskaper för att bidra till en hållbar framtid, både som individ och som del av ett globalt samhälle. Vi är skolan för dig som vill gå den extra milen för att bidra till en bättre värld.  

Klimat och mänskliga rättigheter

Som FN-skola har Grillska Gymnasiet Kungsholmen ett långsiktigt samarbete med FN. I praktiken betyder det att vi strävar efter att utveckla vår sociala profil i samarbete med FN. I gengäld tillhandahåller FN ett stort utbud av aktiviteter, föreläsningar och utbyten. 

För dig som elev märks detta i din dagliga undervisning. Oavsett kurs möter du teman som utgår från klimat och mänskliga rättigheter. Du får ta ställning och fördjupa dig i frågor som till exempel konsumtion, rasism och diskriminering.   

Grillska Gymnasiet Kungsholmen är FN-skola sedan 2022

Varför är Grillska Gymnasiet Kungsholmen en FN-skola? 

Erik Lövgren, lärare på ekonomiprogrammet, beskriver bakgrunden till skolans samarbete med FN:

- Mänskligheten och vår civilisation står inför en enorm utmaning. Enligt forskarvärlden behöver vi agera snabbt för att rädda klimatet. Vi som skola vill ta vårt ansvar för att utbilda nästa generation, som ska hjälpa till i den omställningen.

- Tillsammans behöver vi lösa flerdimensionella problem som samhället står inför. Vi vill vara en skola för framtiden. Samarbetet med FN gör våra elever redo att åstadkomma förändring.  

Vi arbetar tillsammans med svenska FN-förbundet för att: 

  • Lyfta globala utvecklingsfrågor i den dagliga undervisningen.
  • Skapa aktiviteter för att öka elevernas kunskap om internationella frågor.  
  • Erbjuda lärare fortbildning i frågor som rör mänskliga rättigheter.
  • Uppmuntra elever till globalt engagemang i FN-elevföreningar.
  • Verka i enighet med FN:s mål och principer.

Lär dig mer om vad en FN-skola gör

Läs mer om vad en FN-skola gör. Klicka här för en att länkas vidare.

Ekonomiprogrammet, profil social economy

Läs ekonomiprogrammet på Grillska Gymnasiet Kungsholmen