Elevinflytande ger nöjda elever

Elevinflytande
Vi tror på en skola med elevinflytande, gemenskap och god arbetsmiljö. Hela 97 procent av våra elever vill rekommendera Grillska Gymnasiet Kungsholmen till sina vänner.*

97% av eleverna rekommenderar oss

Vi tror att trygghet och trivsel är en förutsättning för att du som elev ska kunna prestera bra under tre år. Därför jobbar vi aktivt för att skapa en god arbetsmiljö, elevinflytande och motarbeta kränkningar. Som ett resultat är det 97 procent av våra elever uppger att det känner sig trygga i skolan.*


Vi tror att en skola där lärare utvärderar sitt arbete och får möjlighet att utvecklas efter modern pedagogisk forskning, kommer att resultera i bättre studieresultat. Därför arbetar Grillska Gymnasiet Kungsholmen med kompetensutveckling för personalen, varje vecka. I de senaste undersökningarna instämmer 100 procent av våra elever med meningen "Mina lärare är kunniga i sina ämnen".* 

Utmärkta resultat - jämför oss gärna

Varje år svarar Stockholms gymnasieelever i åk 2 på en enkät om sin skola. Resultaten är tydliga - på Grillska Gymnasiet Kungsholmen får du en hög nivå av elevinflytande, god arbetsmiljö och utmärkt stämning. Hela 97 procent uppger att de kan rekommendera vår skola.* 

Vi var också prickfria vid Skolinspektionens senaste granskning. Vi lovar att fortsätta arbetet för att behålla en hög kvalité på skolan. 

 

* Enligt Gymnasieantagningens enkät 2018.