Vanliga frågor och svar

Här hittar du frågor och svar som våra studie- och yrkesvägledare ofta får.

Följ gärna syvgrillskaeskilstuna på instagram. 

Vilka individuella val kan jag göra?

Det beror på vilket program du går på. Vi erbjuder alltid högre matematikkurser, engelska 7, minst en estetisk kurs och idrott och hälsa 2. Det finns en hel del andra kurser som kan variera från år till år. Det behöver också vara minst 12 sökande för att kursen ska starta. 

Kan man ångra sina individuella val?

Regel nummer ett är att vara noggrann med sina val från början, men om något känns riktigt tokigt så försöker vi hjälpa dig att byta. Börja med ett besök hos syv och kolla om det byte du önskar tillåts inom det program du läser och om det fungerar praktiskt med schema, plats i grupp osv.

När har man individuella val?

Det beror på vilken kurs det gäller, de flesta har sina val på måndagar.

Kan man läsa fler kurser än de som ingår i programmet?

Ja, då läser man ett utökat program. Du ska tänka igenom noga varför du vill läsa utökat program. Det är alltid rektor som tar beslut men börja med att kontakta syv.

Hur ser en gymnasieexamen ut?

Du läser 2500 poäng på gymnasiet. För att få en gymnasieexamen måste du ha 2250 poäng som är godkända.

Programstrukturen för yrkesprogrammen ändras till 2800 poäng för dig som börjar 2023. Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och du kan fortfarande nå en yrkesexamen inom 2500 poäng. Skillnaden nu är att du väljer bort den grundläggande behörigheten i stället för att lägga till svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andra språk) och engelska 6.

Från högskoleförberedande program måste dessa kurser vara godkända:

 • Matematik 1
 • Engelska 5 och 6
 • Svenska 1, 2, 3 eller svenska som andraspråk 1,2,3
 • Godkänt gymnasiearbete

Från ett yrkesprogram måste dessa kurser vara godkända:

El- och energiprogrammet:

 • Matematik 1
 • Engelska 5
 • Svenska 1
 • Godkänt gymnasiearbete
 • Dator och kommunikationsteknik
 • Elektronik
 • Energiteknik
 • Mekatronik

Hantverksprogrammet frisör:

 • Matematik 1
 • Engelska 5
 • Svenska 1
 • Godkänt gymnasiearbete
 • Entreprenörskap
 • Hantverk
 • Hantverkskunskap

Vilka språk kan man välja på?

 • Franska steg 1 och 3
 • Tyska steg 1 och 3
 • Arabiska steg 1 och 3
 • Spanska steg 3

Var har Grillska idrottslektionerna?

Idrottslektionerna är på olika platser i Eskilstuna. Vi har ingen egen idrottshall. Lektionerna kan vara inomhus på Munktellarenan, utomhus vid Vilsta fritidsanläggning, på olika gym eller där på en plats som passar bäst för just den lektionen.

På Grillska läser man Idrott och Hälsa 1 hela första året, kan jag ha idrott de andra åren också?

Du kan välja Idrott och hälsa 2 som är ett individuellt val. Den kursen är äventyrsinriktad. I den kursen får eleverna prova på ridsport, paddling, dans och andra aktiviteter.

Vad är APL - arbetsplatsförlagt lärande?

APL är en central del av din utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurserna förläggs till en eller flera arbetsplatser. APL är avgörande för att du ska bli väl förberedd för ditt yrkesområde. APL finns på alla yrkesprogram på gymnasieskolan och innefattar minst 15 veckor på tre år. El- och energiprogrammet och Hantverksprogrammet med inriktning Frisör har APL på Grillska.

Kan jag ordna min egen APL/praktikplats?

Ja, det ska vara en plats som stämmer överens med ditt program och din inriktning, så att du får praktisera det du studerar.

Vad krävs för att komma in på gymnasiet?

För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

För ekonomi och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

För teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria.

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen.
 

Hur kan ett schema se ut på Grillska Eskilstuna?

Hos oss har vi "blockschema" i de flesta kurser. Det innebär att vi har sammanhållna lektionspass. Det skapar mer studiero med färre uppstarter och avslut. Blocken är 2.20 h - 2.40 h, inklusive raster. De kurser som för det mesta inte läses i block är matematik och engelska. I schemavisaren kan du se scheman för de olika klasserna. 

Vad betyder att man läser poäng på gymnasiet?

På gymnasiet läser man 2500 poäng. Dessa poäng är uppdelade i kurspoäng. Det kan vara 50, 100, 150 eller 200 poäng. Vanligast är en 100-poängskurs. När en kurs är klar så får man betyg i kursen. Till exempel så läser alla engelska 5 som är en 100-poängskurs (oavsett vilket program man går) i årskurs 1. Den läser man under hela läsåret och när den är klar så betygssätts kursen. På ett förenklat sätt skulle man kunna översätta att 100 poäng motsvarar ungefär 100 studietimmar. 
 

Har du en egen fråga du vill ha svar på? Du hittar kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare nedan!

Anne Löwencrona
Anne Löwencrona
Grillska Eskilstuna
Studie- och yrkesvägledare
Studivägledare Cecilia
Cecilia Rados
Grillska Eskilstuna
Studie- och yrkesvägledare för ekonomiprogrammet