Studievägskoder

Nedan hittar du aktuella studievägskoder för respektive program på Grillska Eskilstuna.

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi: EKEKO

Hantverksprogrammet inriktning frisör: HVFRI

El- och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik: EEDAT

Estetiska programmet inriktning estetik och media: ESEST

Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap: SABET

Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik: TEINF

 

Anne Löwencrona
Anne Löwencrona
Grillska Eskilstuna
Studie- och yrkesvägledare