Studie- och yrkesvägledning Grillska Eskilstuna

För oss på Grillska Eskilstuna är det viktigt att ha en stark och stöttande studie- och yrkesvägledning som sträcker sig över utbildningens tre år. Redan innan du börjar hos oss är du välkommen att kontakta oss med frågor inför gymnasievalet.

I dagens samhälle förväntas vi ofta kunna göra egna medvetna val. Men för att kunna göra det behöver du som ung först få vägledning och öva dig på att ta in mycket information och få stöd i att fatta väl avvägda beslut. Det är bakgrunden till att Skolverket och Skolinspektionen i flera rapporter betonar vikten av en genomtänkt och elevanpassad studie- och yrkesvägledning. 

Stöd under hela utbildningen

På Grillska Eskilstuna får du stöd av studie- och yrkesvägledarna under hela din gymnasietid. Du får information och vägledning om dina val och vi diskuterar framtid och vägval individuellt och i grupp. I årskurs 3 får du ett paket av åtgärder för att förbereda dig för fortsatta studier och yrkesliv.

Vill du höra mer eller är du intresserad av vår skola, kontakta vår studie- och yrkesvägledaren på skolan. Vi hjälper dig också med mer allmänna frågor kring sökprocessen till gymnasiet om du behöver det.

Anne Löwencrona
Anne Löwencrona
Grillska Eskilstuna
Studie- och yrkesvägledare