Vårt starka elevhälsoteam

EHT
2022-10-25
På Grillska Gymnasiet har vi ett starkt elevhälsoteam. De finns på skolan för att hjälpa elever att må bra och nå sina mål. De kan stötta och ge elever rätt förutsättningar, vare sig det handlar om stöd i studierna, stöd i fysiskt och psykiskt mående, någon att prata med eller bara härligt häng på rasterna.

På skolan finner du skolans SYV, Anne och Åsa, som kan vägleda dig i dina studier, i vilka val du ska göra och vad du kan göra efter gymnasiet.

I korridorerna träffar du säkert Fadi och Maria R, skolans socialpedagoger, som utöver att bara hänga med er elever kan hjälpa till med sociala relationer bland dina vänner, i klassen eller på skolan. Är du ovän med någon, är det någon som är utanför i klassen eller känner du dig otrygg?

Skolans kuratorer, Ulrika och Jaqueline, finns tillgängliga för dig som vill ha någon att prata med, eller kan hjälpa dig att hitta någon utanför skolan att prata med.

Skolan har såklart också skolsköterskor, Anna och Maria S, som hjälper i frågor som rör din fysiska hälsa men som du också kan gå till om du behöver någon att prata med.

Om du behöver hjälp och stöd i dina studier så kan du, såklart utöver att prata med dina lärare, också prata med skolans specialpedagoger Kristin och Ramona. De arbetar med elever som har dokumenterat behov av extra stöd, men kan också hjälpa dig som behöver stöd av andra anledningar.

Elevhälsoteamet har en egen instagram där du kan nå dem, @ehtgrillska. Där delas också smarta inlägg med videor, bilder och texter som kan bidra till god hälsa och öka din medvetenhet om ditt mående.

Medlemmarna i EHT kan du nå via deras mejladress eller telefonnummer. Nummer och mejladresser till dessa personer hittar du dels på deras dörrar men också på skolans hemsida