Valkursen kriminologi

2022-11-29
I kursen kriminologi arbetar eleverna just nu med ett projekt om kriminalpolitik, ett projekt där eleverna får kunskap om vad som avgör brottsliga handlingar och samhällets olika reaktioner på dessa handlingar.

Som en del i detta projekt var Sofia, medarbetare på frivården i Eskilstuna, och föreläste för eleverna. Hon berättade om kriminalvårdens syn på brottsliga handlingar, personer som gör brottsliga handlingar, samt straff och rehabilitering. Eleverna fick ta del av expertkunskap om ämnet, och diskussioner kring mänskligt handlande och mänskligt beteende gick varma.

Kriminologi är en kurs eleverna i trean på samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet kan välja som ett individuellt val. I kursen undersöks brott och straff utifrån flera perspektiv och teman, exempelvis juridik, historia, psykologi och sociologi. Kursen passar den som är intresserad av samhälle, politik och mänskligt beteende.

De exakta kurserna som erbjuds som individuella val varierar från år till år, men olika varianter av fördjupningar inom samhälle, försäljning, idrott och estetik finns vanligtvis i kurskatalogen. Det finns alltid en möjlighet att läsa högre kurser i matematik, svenska och engelska. Vilka kurser som erbjuds på vilka program varierar också, beroende på vilka kurser som redan ingår i programmet. För mer information kontakta skolans studievägledare, kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Anne Löwencrona
Anne Löwencrona
Grillska Eskilstuna
Studie- och yrkesvägledare