Valfokus på Grillska!

Jonny vid valdebatten
2022-09-06
Det har varit valvecka på Grillska Gymnasiet!

Veckan har gått i demokratins och politikens tecken och eleverna har på många av sina lektioner haft ett fokus på just valet och på demokrati. Alla elever har även fått ta del av en valdebatt som skolan organiserar. Under debatten samlades lokala representanter från alla våra åtta riksdagspartier för att debattera frågor om skolan, om klimatet och om kriminaliteten. Valveckan avslutas med att alla elever får lägga sin röst i skolvalet.

Skolvalet har organiserats av skolans lärare i samhällskunskap tillsammans med flera andra från skolans personal. Vi har pratat med Jonny, lärare i samhällskunskap på Grillska Gymnasiet och moderator vid valdebatten om varför ett skolval är så viktigt.

“Dels kan man se att om man har övat, om man har genomfört ett val någon gång tidigare, så ökar benägenheten att gå och rösta på valdagen. Även om man inte får sin demokratiska rösträtt till just detta val så kommer man få det i framtiden, och om man då har övat och vet hur det går till så har benägenheten att gå att rösta ökat.”

“Jag tycker det är ganska roligt när elever helt plötsligt börjar diskutera politik i skolan, och det gör eleverna för att de faktiskt får vara med och rösta. Även om det 'bara' är ett skolval så väcker det engagemang och diskussioner som gör att man lär sig mycket om demokrati och hur ett val fungerar. Förhoppningsvis så blir man medveten om vad man själv tycker, och blir mer rustad sedan när det är dags att gå och rösta på riktigt. Man vet kanske vilket parti man vill rösta på eller vart man står ideologiskt.”