Romernas nationaldag

Romernas flagga
2022-04-08
Idag, den 8:e april, firar romerna sin nationaldag.

Detta är något som Grillska och skolbiblioteket vill uppmärksamma. Romerna har inget ”eget” land utan är splittrade världen över men samlas runt gemensamma symboler. En av dessa symboler är just nationaldagen. 

I dagens Sverige lever ett okänt antal individer med romsk bakgrund. Våra grannar, arbetskamrater eller goda vänner kan vara romer utan att vi vet om det då många romer väljer att leva i anonymitet. Fördomar om och mot romer är vanligt förekommande och diskrimineringen av romer är väldokumenterad.

Det romska Sverige består av olika grupper med olika dialekter och många olika kulturella uttryck och traditioner. I Sverige talas en rad språkliga varieteter som talarna själva benämner romani eller romanés och samlingsbegreppet romani chib inrymmer samtliga sådana varieteter eller dialekter. I de flesta länder där det talas är det ett minoritetsspråk, precis som i Sverige.

Källa: minoritet.se