Projekt om gängkriminalitet av samhällselever

Sabet-elever
2022-04-05
Jack och Diana går andra året på samhällsprogrammet och har de senaste veckorna arbetat med ett stort projekt om gängkriminalitet.

Under projektets gång har eleverna fått ta del av olika perspektiv på ämnet genom föreläsningar av olika experter. De har fått lyssna på föreläsningar av före detta kriminella som har kunnat berätta sin historia, av polis och kriminalvård som kunnat berätta om samhällets ansvar men också en föreläsning av Alexandra Pascalidou som har kunnat berätta om ett av de perspektiven som man inte ofta hör om, nämligen mammorna till de ihjälskjutna ungdomarna. 

Diana: "Vi fick lyssna på en föreläsning av Alexandra Pascalidou och sedan se ett avsnitt av hennes serie Mammorna. Hur kan man leva som mamma när man har förlorar ett barn i en skjutning? Det berörde mig extra eftersom jag har en speciellt relation till min mamma, och nu förstår jag varför hon är orolig när jag går ut sent på kvällen." 

Jack: "Det var rörande när vi lyssnade på föreläsningen av Alexandra Pascalidou. Hon har ju mycket erfarenhet av att prata med mammor som har förlorat barn. Tidigare har jag inte tänkt så mycket på min relation till de vuxna i mitt liv på det sättet, att mitt liv är så mycket värt för dem. Det var rörande att inse. Även fast jag inte är med i något kriminellt gäng så förstår jag oron på ett nytt sätt nu."

Varför är detta ämne aktuellt?

Jack: "Det genomsyrar hela vårt samhälle, allt är påverkat av det, polisen, sjukvården, vanliga människors vardag. Det blir därför viktigt att lära sig om det." 

Diana: "Det här är en av anledningarna till att jag valde samhällsprogrammet, att få göra sådana här grejer. Jag vill ha sådant som är aktuellt och som handlar om hur människor funkar."

Vad har berört er mest?

Diana: "Vi såg de här inslagen med små barn, typ sex år gamla, som har blivit vittne till en skjutning, och hur detta påverkade dem. När man hör barnen prata om det som vi pratar om i gymnasiet och inse hur snabbt de mognar på grund av det här, det oroar mig. För mig som vill jobba inom det här, det inspirerar mig till att göra skillnad i samhället, jag vill vara en av de människor som förebygger att det här ska hända, för barn förtjänar att vara barn och ska inte tvingas växa upp och formas av kriminalitet på det här sättet. Det är många som har valt samhällsprogrammet just för att få arbeta med sådana här saker." 

Jack: "De personliga berättelserna. Att se in i personerna som är involverade i kriminaliteten och se deras anledning till att de hamnade där. Projektet har ju tagit upp den djupare kopplingen till händelserna som man kanske inte får via till exempel nyheterna. Att få höra berättelser från personer som verkligen är nära eller inne i det här får vi en starkare koppling till ämnet, och det blir lättare för oss att förstå hur man hamnar där."