Projekt om gängkriminalitet

Lärare på samhällsprogrammet
2022-02-09
Vad är det som driver en 16-åring att skjuta en annan människa? Det är något som Madde, Mathias och Jonny, alla tre lärare på samhällsprogrammet på Grillska Gymnasiet i Eskilstuna, ville ta reda på.

“Vi började fundera på ämnet när det kom nära oss, när våldet började ske här. Vi kände då att vi ville göra något av det för att vi ville förstå hur det kunde ske. Vi ville då ställa frågan till de som faktiskt kan något om det här.”

Denna tanke har mynnat ut i ett projekt som tvåorna på samhällsprogrammet får genomföra. Projektet görs som ett samarbete mellan kurserna samhällskunskap 2 och ledarskap och organisation där eleverna får arbeta med ämnet gängkriminalitet och dess orsaker. Eleverna får ta del av flera föreläsningar och samtal med experter på ämnet, såsom polis, kriminalvård och experter som jobbar inom kommunen. 

“Vi ville visa vem det är som jobbar med det här och hur arbete med det här verkligen går till.” 

Eleverna får inte bara möta personer som jobbar på olika myndigheter, utan de får även ta del av berättelser från människor med en kriminell bakgrund. 

“Det är de personliga berättelserna och erfarenheterna som berör, och därför ville vi plocka in detta. Det är kanske först då som eleverna verkligen förstår, när de får ett ansikte på den personen som har varit med om detta.”

“Förra året var det 300 skjutningar i Sverige. 40 personer dog. Det är ett aktuellt och omdebatterat ämne men för att förstå detta behöver vi sätta oss in i mänskligt beteende och vad det finns för faktorer i en människas liv som gör att man hamnar där man hamnar.”

“Eleverna är generellt positiva till projektet. Även om vissa föreläsningar varit långa så tycker de ändå att det är intressant och att de lär sig nya saker. Projektet verkar intressera de elever som kanske inte brukar vara så intresserade av skolarbete i vanliga fall, de verkar bli mer engagerade när det är ett ämne som berör.”

Det är andra året detta projekt genomförs på samhällsprogrammet, och det finns en vision om att det ska vara ett återkommande arbetsområde för alla som läser samhällsprogrammet på Grillska i Eskilstuna.

Jonny Nilsson
Jonny Nilsson
Grillska Eskilstuna
Lärare samhällskunskap, sociologi och internationella relationer, mentor SABET22B