Projekt med El- och energiprogrammet

Elev med dator
2023-03-14
På El- och Energiprogrammet IT är skolvardagen ombytlig och arbetet på lektionerna har stor inriktning på just IT och elektronik.

En viktig del av programmet är det praktiska arbetet, och eleverna är ute på praktik en period varje årskurs. Ettornas APL detta år är ett praktikförberedande projekt där de under lektionerna på olika sätt arbetar mot kommande praktik. 

De flesta av klassens kurser var involverade och de fick prova söka bland platsannonser, skriva CV och kontakta arbetsgivare. De tränade på vad de ska söka efter i annonser och hur de matchar rätt utifrån sina kompetenser. Eleverna fick också prova att skriva ansökan för någon av platserna som de hittade. När detta första projekt genomförs är syftet främst att eleverna ska få en första inblick i arbetsmarknaden och förväntningarna som finns på en där. Klassen förde också samtal kring vilka yrkesvägar som finns efter utbildningen på gymnasiet.