Projekt ballonghund!

elever i utbildning
2022-09-27
Flera av Grillska Gymnasiets program har vissa projekt som är återkommande varje år och som präglar programmet på många olika sätt. Ett sådant projekt är arbetet med försäljning av ballonghundar som eleverna som går ettan på ekonomiprogrammet får göra.

I år tillverkar och säljer årets ekonomiettor ballonghundar till förmån för musikhjälpen. Ekonomiprogrammet på Grillska är ett samhällsbaserat program och syftet med detta projekt är att fokusera på social hållbarhet och väcka ett engagemang hos eleverna att bidra till att vi får ett bättre samhälle.

Projektet har förankring i många olika kurser som eleverna läser på programmet, men projektet höra inom ramarna för företagsekonomi 1. Eleverna övar sig i projektmetodik och de har fokus på de fyra P:na  i ”marknadsföringsmixen”; produkt, plats, pris och påverkan, med syfte att marknadsföra sitt projekt effektivt. Detta är ett av de skarpa projekten som görs i företagsekonomi 1 för att träna eleverna i samarbete, grupprocesser och kommunikation. 
 
En viktig del av detta projekt är också att träna eleverna i uppsökande försäljning då detta kan vara jobbigt för många. Projektet blir ett sätt att testa på detta inför årskurs 2 där eleverna ska få starta och driva sina UF-företag.