Lärplattformen Quiculum

Vår nya lärplattform quiculum
2023-01-10
Vi har en ny lärplattform för bland annat kunskapsuppföljning (omdöme m m), kommunikation och närvaro. Här hittar ni information för att kunna logga in i systemet.

Stödmaterial för användning av Quiculum - vårdnadshavarinformation

Inloggning i Quiculum: För att kunna logga in i Quiculum på ett enkelt och säkert sätt använder ni BankID*.

Adress: 

https://grillska.quiculum.se/eskilstuna

Inloggningssätt: 

Från inloggningssidan väljer du knappen med texten "Vårdnadshavare". Därefter får du möjlighet att logga in med BankID.* Under januari kommer det också ett alternativ inloggningssätt via engångslösenord för dig som ännu inte har BankID. Mer information om den alternativa inloggningen kommer senare.

Anmäl sjuk- och frånvaroanmälan

För att förbättra hanteringen av närvaro-/frånvaroregistrering byter vi till att göra detta i Quiculum från och med årsskiftet 22/23. För att se hur registreringen går till finns nedanstående lathund och film. Anmälan via mejl och telefon görs till skolan på samma sätt som tidigare.

Länk till lathund

Se elevs närvaro

Följ ditt barns närvarostatistik med stöd av nedanstående lathund.

Närvaro

Se elevs schema

Elevens schema visas på systemets startsida. Schemat visar aktuella lektioner, vilket innehåll som är planerat för lektionen samt registrerad närvaro.

Schema

Kalender och provschema

I kalendern hittar du viktiga prov och uppgifter som är kopplade till den undervisning som är aktuell den närmaste tiden.

Se elevs omdöme och bedömningar

En viktig funktion i Quiculum är kunskapsuppföljning. Den används för att följa och stödja ditt barns kontinuerliga utveckling samt främja tidig upptäckt av ev. problem.

Länk

Nyheter och meddelanden

Kommunikation mellan hem och skola kommer till stor del att skötas via funktionerna meddelande och nyheter. Meddelande är för dialog och nyheter för allmän information.

Marie-Louise Viklund
Marie-Louise Viklund
Grillska Eskilstuna
Administratör