Grillskas frisörelever klipper hemlösa

Frisörer
2023-03-21
Grillskas frisörelever klipper hemlösa och Grillskas medielever fotar och dokumenterar det. Lokaltidningen har uppmärksammat Grillskas projekt.
Rikard Söderström
Rikard Söderström
Grillska Eskilstuna
Lärare i medieämnen, mentor ESEST22