Estetelever på uppdrag!

Estetelever
2022-10-27
För några veckor sedan hade Stadsmissionens organisation en stor konferens för att presentera sitt nya varumärke för sina anställda. Som många vet så ägs Grillska Gymnasiet av Stadsmissionens Skolstiftelse, och några elever från tredje året på estetiska programmet på vår skola var där. Eleverna hade fått i uppdrag av marknadsavdelningen på Stadsmissionen att dokumentera konferensen.

“Vi fotade och filmade mest. Men vi hade också fått i uppdrag att intervjua vissa personer så dessa pratade vi ju med. Vi gick också runt och frågade slumpvist utvalda personer vad de tyckte, och hur deras upplevelse var.”

Konferensen ägde rum i Falköping, och eleverna var där utan stöttande lärare och spenderade en natt på hotell. På estetiska programmet får eleverna ofta möjlighet att göra olika uppdrag och jobb utanför klassrummet.

“Att åka iväg själva är ju också bra för då måste vi ta besluten själva. Vi har ingen som står och guidar oss och förklarar varje steg. Nu fick vi ta ansvar för det själva. Att behöva lösa problem på stående fot är jättebra träning. Vi hade ju med oss en stor väska med massa utrustning och sånt. Vi kunde inte tänka oss att vi skulle behöva allting men det är ju mycket logistik när man är ute på uppdrag. Det blir ju stressigt men det är också värdefullt då vi får en upplevelse av hur det verkligen är på riktigt.”

“Vi har tidigare gjort en del mässor osv. Där brukar vi fota och filma, intervjua personer osv. Allt vi filmar och fotar vid sådana tillfällen kan vi sedan använda när vi blir bedömda i våra kurser, för vi visar ju kunskaper när vi gör uppdragen.”

Eleverna tycker det är värdefullt att få åka iväg och arbeta “i verkligheten”. 

“Det roligaste med dessa uppdrag är att man får lärdom om hur det är att jobba i den här branschen men också hur man själv hanterar olika situationer. Det var kul också att folk tar en på större allvar än då man är ute med en skoluppgift. Folk visste om att vi var där på uppdrag av Stadsmissionen.”