Möt läraren Jenny!

Att skapa en förändring tillsammans med eleverna: det är nog det det handlar om – som lärare ...

Att vara lärare handlar inte bara om att lära ut. Det är mycket mer än så.

Det handlar om att skapa relationer. Att se människan bortom eleven … och att själv våga vara personlig, samtidigt som man är professionell i sin yrkesroll.

Hos oss står dörrarna öppna; vi vill vara närvarande, både för att utmana och stötta.

Det är så häftigt att vara en del i våra elevers utveckling: från att de kommer hit från grundskolan tills de tar studenten. Men det handlar inte bara om studieresultat:

Många av våra elever driver UF-företag. Det är ett jättebra sätt att få ta eget ansvar och växa som människa. Det är mycket det det handlar om på Grillska: att utbildning gör skillnad, både för dig som elev, och i slutänden: för att skapa ett mänskligare samhälle.

Så att skapa den förändringen tillsammans med eleverna … Det är nog det det handlar om – som lärare ...

Jenny Johansson
Jenny Johansson
Grillska Eskilstuna
Lärare i svenska, gymnasiearbete och idrott och hälsa, mentor TEINF21